Czy skwer przy ul. Nowy Rynek zostanie wyremontowany?

W marcu był wniosek, czekamy na decyzję

Skwer przy ul. Nowy Rynek w Ozorkowie czeka na swoją rewitalizację. Wielu mieszkańcom kojarzy się on z miejscem wypoczynku i spędzania urlopów rodzinnych. W celu przywrócenia swerkowi świetności oraz jego walorów rekreacyjnych, burmistrz Ozorkowa, Jacek Socha złożył dwa wnioski o przyznanie dofinansowania w wartości 100% kwoty inwestycji. Wnioski zostały złożone w marcu bieżącego roku. Czekamy na decyzję.

Na czym miałaby polegać inwestycja?

Przedsięwzięcie rewitalizacji skweru przewiduje wykonanie szeregu prac. Trzeba nasadzić nowe rośliny i pielęgnować już obecne w parku, wyremontować ścieżki rowerowe i piesze, zainstalować podświetlenie koron wybranych drzew. Poza tym konieczne jest odświeżenie trawników oraz zadbanie o łąki kwietne. Gdyby tego było inwestycja ma objąć także dostarczenie nowych ławek do parku oraz stworzenie strefy rekreacyjnej – przeznaczonej m.in. do gry w klasy czy tenisa. Całość inwestycji ma pochłonąć 299 600 zł.