Modernizacja świetlicy OSP w Orłej dzięki wsparciu Gminy Parzęczew i Samorządu Województwa Łódzkiego

Nowoczesne wyposażenie pojawiło się ostatnio w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w Orłej. Wszystko to za sprawą realizowanego projektu o nazwie „Pod jednym dachem”, który przeprowadziła Gmina Parzęczew. Dla Sołectwa Orła zakupiono w ramach tego przedsięwzięcia dwa urządzenia klimatyzujące, które posiadają możliwość grzania, a także profesjonalny system nagłośnieniowy.

Koszt całości projektu wyniósł około 12 218 złotych, z czego suma 12 000 złotych pochodziła z dofinansowania. Środki te zostały przyznane przez samorząd Województwa Łódzkiego, z programu noszącego nazwę „Sołectwo na plus”.

Zakup nowego sprzętu miał na celu poszerzenie funkcjonalności budynku świetlicy OSP, tak aby mogła ona być aktywnie wykorzystywana nie tylko podczas sezonu letniego. Ponadto, dzięki nowym urządzeniom, możliwości organizacji różnego rodzaju wydarzeń w sołectwie znacząco się zwiększyły. Wspomniane wcześniej klimatyzatory z funkcją grzania pozwolą na utrzymanie komfortowych warunków termicznych w głównej sali zarówno podczas upalnych dni letnich, jak i mroźnych zimowych nocy.

Z drugiej strony, profesjonalny system nagłośnieniowy umożliwi skuteczną obsługę wszelkich uroczystości oraz innych wydarzeń społecznych, które odbywają się w sołectwie. Dzięki temu sprzętowi, imprezy te mogą być realizowane zarówno w budynku świetlicy, jak i na otwartym powietrzu.