Spółka Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „Reymontowski” powołana do życia w Łodzi

W łódzkim Urzędzie Wojewódzkim miało miejsce uroczyste podpisanie umowy, która zaistniała na celu oficjalne powołanie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM) „Reymontowski”. Spółka ta zrzesza 10 udziałowców, wśród których znajdują się różne samorządy, a wśród nich miasto Ozorków. Każdemu z nich wręczono symboliczny czek o wartości aż 3 milionów złotych. Mariusz Ostrowski, sekretarz miasta, odebrał czek w imieniu burmistrza Jacka Sochy.

Uroczystość podpisania umowy i przekazania funduszy dla samorządów była prawdziwym wydarzeniem. Udział wzięli w niej przedstawiciele wszystkich 10 samorządów będących udziałowcami spółki. Obecni byli również Włodzimierz Tomaszewski, minister ds. samorządu terytorialnego oraz Arkadiusz Urban, prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Tworzone przez SIM lokale mają służyć osobom, które ze względu na brak zdolności kredytowej nie są w stanie zakupić mieszkania, ale są w stanie pokrywać koszty czynszu. W ramach tej inicjatywy, miasto przekazuje teren pod budowę nowych budynków mieszkalnych. Natomiast za finansowanie ich budowy i utrzymania odpowiadają spółki powołane przez SIM.

„Jako miasto wniesiemy do spółki jedną z nieruchomości znajdujących się przy ulicy Zgierskiej” – oznajmił burmistrz Jacek Socha. „To właśnie tam powstanie nowy budynek wielorodzinny. Na początku planujemy wybudować około 20 mieszkań. Jeżeli inicjatywa okaże się sukcesem i mieszkańcy wykażą duże zainteresowanie, planujemy rozszerzyć projekt o kolejne bloki mieszkalne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, najemcy będą mogli wykupić lokale na preferencyjnych warunkach. Wysokość czynszu będzie natomiast regulowana przez odpowiednie przepisy.”