Gwiazdkowe Spotkanie z kolędami i pastorałkami w wykonaniu podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę

We wnętrzach siedziby Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę odbyło się dzisiaj Spotkanie Gwiazdkowe. Wydarzenie to rozpoczęło się od koncertu kolęd i pastorałek, prezentowanych przez osoby będące pod opieką stowarzyszenia.

Po zakończeniu muzycznego występu, Halina Chojnacka – prezes stowarzyszenia – oficjalnie przywitała wszystkich gości. Skierowała do nich serdeczne życzenia świąteczne, a następnie zaprosiła do skosztowania potraw typowych dla tego okresu roku.

Wśród osób, które zdecydowały się wystąpić z wizytą na tym spotkaniu, znaleźli się liczni przedstawiciele lokalnych władz i instytucji. W gronie tych, którzy uprzedzili swój udział, wymienić można burmistrza Jacka Sochę, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Grzegorza Tomczaka oraz sekretarza Mariusza Piotrowskiego. Obecność swoją zaznaczyła również skarbnik Mirosława Piotrowska. Na liście gości nie zabrakło także reprezentantów władz powiatu zgierskiego, duchowieństwa, a także przedstawicieli instytucji i firm, które wsparły działalność Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę.