Inauguracja kadencji 2024 – 2029 Rady Miejskiej w Łęczycy: burmistrz i radni ślubują wierność obowiązkom

Minęła kolejna na listach historii interesująca sesja inauguracyjna Rady Miejskiej Łęczyca, która otwiera nową pięcioletnią kadencję 2024-2029. W trakcie owego zgromadzenia, burmistrz Paweł Kulesza wraz z radnymi złożyli uroczyste ślubowanie. Decyzje podjęte podczas spotkania obejmowały wybór przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącej rady.

Tego dnia, 7 maja, w gmachu Urzędu Miejskiego w Łęczycy miało miejsce pierwsze zgromadzenie Rady Miejskiej w nowej kadencji. Do momentu wybrania oficjalnego przewodniczącego, funkcję tę pełnił honorowy przewodniczący senior, Karol Zieliński. Przy jego boku znajdowała się najmłodsza radna tej kadencji, Wiktoria Józwiak.

Ciężar złożenia ślubowania spoczął na barkach burmistrza Pawła Kuleszy oraz pozostałych członków rady. W swoim oświadczeniu, burmistrz wyraził wdzięczność dla wszystkich wyborców, którzy wyrazili swoje poparcie dla jego kandydatury podczas ostatnich wyborów samorządowych. Nie obyło się jednak bez lekkiej krytyki w stronę rywala wyborczego, Andrzeja Malinowskiego, który jednak pomimo wszystko, zdobył mandat radnego.

– Czuję się niezmiernie szczęśliwy, mogąc kolejny raz służyć mieszkańcom Łęczycy. Ta sesja jest dla mnie wyjątkowa, gdyż oficjalnie rozpoczyna moją drugą kadencję na stanowisku burmistrza. Mamy wiele ambitnych planów na najbliższe lata. Chcemy, aby Łęczyca była miejscem pięknym i bezpiecznym. To nasz główny cel. Planujemy również nowe inwestycje. Dziś zaczynamy pierwsze starania o pozyskanie funduszy na budowę basenu. Mamy nadzieję, że uda nam się realizować założenia naszego programu wyborczego krok po kroku – przekazał Paweł Kulesza, burmistrz Łęczycy.