Nowo wybrany Wójt Gminy Ozorków, Pan Marian Lemański

Z wielkim entuzjazmem ogłaszamy, że nowym Wójtem Gminy Ozorków został uroczyście mianowany pan Marian Lemański. To znamienne wydarzenie miało miejsce właśnie teraz, podczas pierwszej sesji Rady Gminy Ozorków, która zapoczątkowała nową kadencję 2024-2029.

Z radością przekazujemy również informację, że pan Lemański otrzymał oficjalne zaświadczenie o wyborze na stanowisko Wójta Gminy Ozorków. Ten dokument nie tylko potwierdza jego prawo do sprawowania funkcji, ale także jest symbolem zaufania i poparcia społeczności lokalnej.

W trakcie uroczystości, pan Marian Lemański wygłosił swoje ślubowanie, które określa jego zobowiązanie do służby dla gminy i jej mieszkańców. Składając to ważne przysięgę, nowy Wójt zaakcentował swój szlachetny cel służenia społeczności i pilnowania dobra wspólnego.

Korzystając z okazji, chcielibyśmy serdecznie pogratulować nowemu Wójtowi i życzyć mu powodzenia na tej nowej drodze służby publicznej. Panie Wójcie, gratulacje!