Modernizacja dróg gminnych w Ozorkowie: Aktualny stan prac

W gminie Ozorków trwają intensywne prace drogowe, które obejmują modernizację lokalnych szlaków komunikacyjnych. W ostatnim czasie, ekipa drogowców, pracująca pod egidą Przedsiębiorstwa Robót Drogowych SA, skoncentrowała swoje działania na ulicy Akacjowej w Katarzynowie. Na odcinku drogi liczącym ponad 1300 metrów bieżących, drogowcy mają za zadanie ułożenie nowej nawierzchni. Dodatkowo, planowane jest również odnowienie obustronnych poboczy, każde o szerokości pół metra.

Na początku bieżącego tygodnia, wykonawca zakończył prace nad układaniem warstwy wiążącej, co już znacznie poprawiło warunki jazdy na tym odcinku. Niemniej jednak, mimo postępów w pracach, inwestycja nie jest jeszcze całkowicie zakończona. Wójt Gminy Ozorków, Marian Lemański, prosi więc wszystkich kierowców o zachowanie ostrożności oraz unikanie nadmiernej prędkości i brawury na drodze. Przypomina również, że mimo widocznej poprawy, kierowcy nadal poruszają się po terenie budowy.

Kolejnym miejscem, gdzie pracują drogowcy jest Modlna. Tam trwają prace przy budowie drogi do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Na odcinku drogi o długości ponad 930 metrów bieżących, grunt pod budowę dróg został już utwardzony. Czekamy teraz na położenie nawierzchni mineralno-asfaltowej o szerokości 5 metrów, poboczy po obu stronach drogi o szerokości 75 cm oraz miejsc postojowych wyłożonych kostką brukową o powierzchni 127 metrów kwadratowych.

Warto przypomnieć, że opisane prace są elementem projektu „Budowa i modernizacja dróg gminnych gminy Ozorków”, finansowanego w ramach Polskiego Ładu.