Program "Korpus Wsparcia Seniorów" 2024 – umowa nr 50/2024/KWS i wsparcie dla seniorów z Ozorkowa

W dniu 28 maja 2024 roku, doszło do podpisania umowy o numerze 50/2024/KWS. Dotyczyła ona przyznania środków finansowych z krajowego budżetu w ramach realizacji programu o nazwie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – moduł II.

Ustalona suma dofinansowania, przeznaczona na realizację działań zawartych w module II, wynosi dokładnie 50 531 złotych. Łączna wartość projektu, biorąc pod uwagę wszystkie związane z nim koszty, szacowana jest na kwotę 63 164 złote.

Celem drugiego modułu programu „Korpus Wsparcia Seniorów” jest poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia osób starszych poprzez wprowadzenie tzw. „opieki na odległość”. Dzięki temu seniorzy będą mogli lepiej funkcjonować w swoim domowym otoczeniu.

O możliwości uczestnictwa w programie decyduje kilka kryteriów. Kwalifikować się do niego będą mogły osoby, które ukończyły 60 lat, są mieszkańcami miasta Ozorków i borykają się z problemami zdrowotnymi, uniemożliwiającymi im samodzielne funkcjonowanie. Mogą to być zarówno osoby prowadzące własne gospodarstwa domowe, jak i mieszkające z bliskimi, którzy nie są w stanie zapewnić im odpowiedniej opieki odpowiadającej ich potrzebom.