Rozczarowanie wśród rolników: obiecane rekompensaty za mleko okazują się niższe

Producenci mleka będący członkami Spółdzielni Mleczarskiej Bielmlek oraz Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Ozorkowie składali wnioski o rekompensatę za surowiec, którego nie opłaciły upadłe mleczarnie. Niestety, z informacji przekazywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wynika, że spodziewana pomoc może okazać się znacznie mniejsza. Niektórzy producenci otrzymają jedynie 5% planowanego wsparcia, a inni mogą być nawet całkowicie pominięci.

Poza niespełnionymi oczekiwaniami członków Bielmlek i OSM Ozorków, swoje niezadowolenie wyrażają również rolnicy związani z Regionalną Organizacją Trójstronnych Rozmów Rypin (ROTR Rypin). Pomoc finansowa, którą otrzymała reszta sektora, nie objęła ich działalności.

Zgodnie z pierwotnymi deklaracjami, rolnicy mieli otrzymać rekompensaty pokrywające 80% wartości mleka, które dostarczyli do mleczarni i za które nie otrzymali zapłaty.

Wnioski o rekompensaty można składać do poniedziałku 16 sierpnia 2021 roku. Prawo do nich mają dostawcy mleka dla mleczarni, które zostały uznane za upadłe w latach 2019 – 2020. Wśród nich znajdują się producenci zrzeszeni w Spółdzielni Mleczarskiej BIELMLEK oraz Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Ozorkowie.