Samorząd gminy wiejskiej Zgierz rezygnuje z planów remontu nieczynnej linii tramwajowej do Ozorkowa

Na przekór wcześniejszym deklaracjom, samorząd gminy wiejskiej Zgierz podjął decyzję o rezygnacji z ubiegania się o środki finansowe przeznaczone na przeprowadzenie remontu nieczynnej linii tramwajowej łączącej ją z Ozorkowem. Powodem tego kroku jest brak wystarczających funduszy własnych, które stanowiłyby wkład w tę dużą inwestycję. Wyjaśnienie lokalnych władz odnosiło się do programu ZIT, z którego miało pochodzić potencjalne dofinansowanie.

Ponadto, lokalne władze podkreślają, że nie doszło do porozumienia pomiędzy nimi a innymi jednostkami samorządu terytorialnego usytuowanymi wzdłuż dawnego przebiegu linii nr 46.

Końcem 2021 roku, władze gminy wiejskiej Zgierz poinformowały o zamierzeniu starania się o finanse z nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na remont linii tramwajowej Łódź – Zgierz – Ozorków, która została zamknięta w 2018 roku.

Różne odcinki nieczynnej linii należą do różnych jednostek samorządu terytorialnego – miasta Zgierz, gminy Zgierz oraz miasta Ozorków. W tej sytuacji, decyzja gminy Zgierz o zainwestowaniu w odnowienie zniszczonej infrastruktury miałaby kluczowe znaczenie dla przywrócenia komunikacji tramwajowej do Ozorkowa.