Zapewnienie blisko 2 milionów złotych na modernizację dróg w Ozorkowie

Dzisiaj, tuż przed budynkiem Urzędu Gminy Ozorków, miało miejsce uroczyste wręczenie promesy o wartości 1 960 000,00 zł, które nasz samorząd otrzymał jako część VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Ten program jest skierowany do samorządów, które pełnią rolę zarządcy terenów, na których niegdyś funkcjonowały PGR-y. Promesę wręczył Wójtowi Gminy Ozorków – Tomaszowi Komorowskiemu – Poseł na Sejm RP, Marek Matuszewski.

Głównym celem wniosku złożonego przez gminę było przeprowadzenie remontu dwóch gminnych dróg, które odgrywają kluczową rolę w organizacji ruchu kołowego. Ze względu na otrzymane fundusze, planowana jest modernizacja dwóch gminnych dróg – nr 104067E i nr 120119E. Obie drogi są zlokalizowane na terenach takich miejscowości jak: Tymienica, Skotniki oraz Boczki.

Wójt Gminy Ozorków, Tomasz Komorowski, podkreślił znaczenie tych dróg dla lokalnej społeczności. Te drogi to ważne szlaki komunikacyjne dla mieszkańców naszej gminy, którzy zamieszkują tereny położone na dawnych gruntach PGR Leśmierz. Łączą one miejsca zamieszkania ludności z miastem Ozorków oraz sąsiednimi gminami. Są to również drogi, które mieszkańcy wykorzystują do przemieszczania się do pól uprawnych.