Nowa szansa na fundusze unijne dla projektów w regionie łódzkim

Rozpoczęto proces naboru wniosków dotyczących nowej inicjatywy konkursowej, która ma na celu wspieranie projektów z obszaru województwa łódzkiego za pomocą Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. Projekty, które będą miały okazję uzyskać finansowe wsparcie z tych funduszy, to te skupiające się na dostarczaniu usług zdrowotnych, opiekuńczych, oferujących pomoc w formie mieszkań wspomaganych oraz troszczenie się o osoby, które nie mogą samodzielnie funkcjonować. Termin składania wniosków upływa 20 października 2023 roku, a wyniki konkursu mają być ogłoszone w grudniu tego samego roku.

Całość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ubiegających się o wsparcie w tym konkursie wynosi 100 milionów złotych. Z tej kwoty niemal 90 milionów pochodzi bezpośrednio z Funduszy Europejskich.

W ramach aktualnego naboru istnieje możliwość uzyskania dofinansowania dla dwóch rodzajów projektów – takich, które koncentrują się na rozwoju usług społecznych oraz tych, które mają na celu podniesienie umiejętności i wiedzy pracowników działających na rzecz pomocy społecznej i integracji.

W przypadku projektów skupiających się na usługach społecznych, dostępne fundusze mogą zostać przeznaczone między innymi na wynagrodzenia dla opiekunów osób starszych lub niepełnosprawnych, a także na organizowanie różnego rodzaju aktywności w domach pomocy społecznej. Możliwe jest również wykorzystanie środków na tworzenie tak zwanych mieszkań wspomaganych, które mają na celu przygotowanie ich mieszkańców do samodzielnego życia. Dofinansowanie może być także przeznaczone na różne formy terapii, w tym psychologicznej, dla osób, które stałe przebywają w placówkach opiekuńczych, takich jak domy pomocy społecznej. Projekty skierowane na rozwój kompetencji pracowników opieki społecznej, w tym szkolenia, warsztaty czy studia podyplomowe, również będą miały szanse na uzyskanie dofinansowania.