Marszałek Województwa Łódzkiego na terenie Gminy Ozorków – spotkanie w ramach działań na rzecz pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Gmina Ozorków, nie mając wątpliwości co do priorytetu pozyskiwania środków zewnętrznych, aktywnie ubiega się o dotacje oferowane przez różnorodne instytucje publiczne, zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym. W ciągu ostatnich lat, samorząd starał się o uzyskanie finansowania za pośrednictwem licznych konkursów i naborów.

W przeprowadzaniu wielu istotnych dla społeczności lokalnej inwestycji, kluczowe znaczenie miały fundusze uzyskane od Województwa Łódzkiego. W związku z tym, w dniu 13 lutego, w ramach „wizyty gospodarskiej”, Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber oraz Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Zbigniew Linkowski odwiedzili gminę Ozorków. Spotkanie miało miejsce w miejscach, które niedawno skorzystały z przyznanych dotacji.

Spotkania wpisują się w cykl „Porozmawiajmy w Łódzkim”, podczas których przedstawiciele grantobiorców z powiatu zgierskiego mają okazję spotkać się z Marszałkiem Grzegorzem Schreiberem i Wiceprzewodniczącym Sejmiku WŁ Zbigniewem Linkowskim. Gmina Ozorków miała przyjemność gościć te osoby w świetlicy wiejskiej w Solcy Małej, utworzonej w 2022 roku dzięki dotacji celowej o wartości 100 000,00 zł w ramach naboru „Infrastruktura Sołecka na Plus”. Kolejnym punktem programu była siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerchowie, gdzie dzięki dofinansowaniu w wysokości 12 000,00 zł z programu „Sołectwa na Plus” udało się zmodernizować mniejszą salę.

Spotkanie odbyło się pod opieką sołtysa Anny Pruchniewskiej w Solcy Małej, sołtysa Jana Karolaka w Czerchowie oraz Zastępcy Wójta Gminy Ozorków – Mariana Lemańskiego, który reprezentował gminę Ozorków jako gospodarz.