Nowa Atrakcja Turystyczna w Łódzkim: Ścieżka Rowerowa i Drezyna na Terenach Dawnej Kolejki Wąskotorowej

Planuje się wprowadzenie nowej atrakcji dla turystów na terenie województwa łódzkiego. Projekt dotyczy utworzenia ścieżki rowerowej, a także drezyny, które będą dostępne na trasie łączącej Łęczycę z Ozorkowem. Trasa ta rozciąga się na długości 13 kilometrów i zostanie wykorzystany teren dawnego torowiska kolejki wąskotorowej, łączącego te dwa miasta. Polskie Koleje Państwowe już wyraziły zgodę na przekazanie tego gruntu pod realizację projektu.

Kolejka wąskotorowa, która kiedyś funkcjonowała na tym odcinku, pozostawiła po sobie tory w dobrym stanie technicznym. Została ona uruchomiona na początku XX wieku z myślą o umożliwieniu dojazdu do lokalnej cukrowni. Po II wojnie światowej funkcjonowała jako środek transportu pasażerskiego, jednak zaprzestano jej używania na początku lat 90. XX wieku.

Planuje się adaptację istniejących torów na potrzeby drezyny, która będzie poruszać się dzięki napędowi ręcznemu. W miejscu ścieżki, która do tej pory była wydeptana przez pieszych, powstanie komfortowa, asfaltowa ścieżka rowerowa. Zgodnie z planem, prace budowlane mają ruszyć na początku 2024 roku. Inicjatywa ta jest efektem współpracy Pawła Kuleszy, burmistrza Łęczycy i Pawła Papierza, prezesa Stowarzyszenia Krośniewickiej Kolei Wąskotorowej.