Uroczyste otwarcie programu przeciwdziałania przestępczości w Gminie Ozorków

7 sierpnia bieżącego roku, w komnatach obrad Urzędu Gminy Ozorków, miała miejsce ceremonia uroczystego podpisania umów i przekazania sprzętu finansowanego przez Gminę. Wszystko to stało się możliwe dzięki otrzymaniu funduszy w ramach misji polegającej na przeciwdziałaniu przyczynom przestępczości. Pieniądze pochodziły z puli Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Program zostanie zrealizowany w roku 2023 i skierowany jest do instytucji sektora finansów publicznych. W uroczystym podpisywaniu umów uczestniczył również Marek Matuszewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Zadaniom, które przyjęła na siebie Gmina Ozorków w ramach projektu, sprostają członkinie sześciu Kół Gospodyń Wiejskich. Koła te mają swoje siedziby w takich miejscowościach jak: Parzyce, Cedrowice, Solca Wielka, Czerchów, Maszkowice i Borszyn. W realizacji przedsięwzięcia pomagać będą im przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych oraz funkcjonariusze miejscowej policji. Razem zorganizują oni piknik informacyjny dla mieszkańców regionu. Podczas tego spotkania omówione zostaną zagadnienia związane z zapobieganiem przestępczości. Szczególna uwaga zostanie poświęcona tematom takim jak: walka z przemocą domową, ochrona małoletnich przed przestępstwami, zwalczanie oszustw oraz promowanie bezpieczeństwa na drogach.